Contact The Clonakilty Hotel

For any questions you may have about our West Cork Hotel or reservation changes you need to make to your booking, feel free to contact us and one of our members of staff will be happy to help you. Being the perfect hotel near Inchydoney Beach, our easy to access location makes us one of the best Hotels in Clonakilty, as well as one of the finest Corporate Hotels West Cork can provide to any guest from near and afar. Find The Clonakilty Hotel Eircode, Address and Contact details below: 
 
The Clonakilty Hotel,
Wolfe Tone Street,
Clonakilty,
Co. Cork
P85 KN30
 
 
 
Alternatively, you can reach us on our Facebook Page or fill in the enquiry form below!
* cho biết trường bắt buộc

Liên Hệ

Địa chỉ

The Clonakilty Hotel
Clonakilty Hotel
Wolfe Tone St,
Clonakilty,
Co. Cork
P85KN30

Điện Thoại

+353 (23) 885 8866

Email

reception@theclonakilty.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 (23) 885 8866

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách