West Cork Model Railway Village

Enjoy a fun family day out in Clonakilty with a trip to The West Cork Model Railway Village
 
During your family holiday to West Cork, be sure to have a trip to West Cork Model Railway Village at the top of your list of things to do in Clonakilty! West Cork Model Railway Village is Ireland’s only Model Village. With a fully scaled handmade model of the old West Cork Railway Line with fully working trains as they served during the 1940’s, you can be sure to have a fun and memorable day out here with the whole family. 
 
Step back in time as you venture around the West Cork Model Railway Village and see life as it was decades ago in miniature form, with the village built to a scale of 1:24. Take a spin on the iconic Road Train through the beautiful town of Clonakilty before taking to the play areas there for fun to be had in!
 
West Cork Model Railway Village is a leading West Cork tourist attraction overlooking Clonakilty Bay. Open 7 days a week from 11:00am to 5:00pm throughout the year with extended hours for the summer months, this is a joyful discovery for young and old alike. 
 
 
How To Get There:
The West Cork Railway Village is only a short 4 minute drive from our hotel in Clonakilty. With the one way system in Clonakilty, it will involve in you needing to loop around to make your way to the West Cork Model Railway Village. To begin, exit the hotel and turn left on Wolfe Tone Street before turning left again after a short distance towards Long Quay before turning left once again joining Long Quay. Continue straight before turning left to join the N71. At the roundabout, take the 4th exit to return to N71 and continue on this route for 500 meters before taking a slight left for Inchydoney Road. The West Cork Railway Village will be on your left. 
 
Don’t have a car? That’s no problem. The West Cork Railway village is only a short walk from our hotel in Clonakilty. Turn left on leaving The Clonakilty Hotel joining Wolfe Tone Street before turning left onto Clarke Street. Continue walking straight down Clarke Street before joining onto the N71. At this point, turn right onto N71 for a short distance before exiting N71 for Inchydoney Road. The West Cork Railway Village will be down here after a few hundred meters on your left.
 

Liên Hệ

Địa chỉ

The Clonakilty Hotel
Clonakilty Hotel
Wolfe Tone St,
Clonakilty,
Co. Cork
P85KN30

Điện Thoại

+353 (23) 885 8866

Email

reception@theclonakilty.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 (23) 885 8866

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách